Skip to main content

23-03-2016

Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Energiebesparende maatregelen in corporatiewoningen

Samenvatting

Op verzoek van de gemeenteraad is onderzocht welke effecten specifieke, afzonderlijke energiebesparende maatregelen hebben op het werkelijke energieverbruik in corporatiewoningen.

Onderzoeksvraag

Kan met het stimuleren van specifieke energiebesparende maatregelen meer effect op het energieverbruik gesorteerd worden dan met een generieke stimulering zoals dat bij de labelstappensubsidie het geval was?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente Amsterdam
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
E-mailadres
yhuizinga@rekenkamer.amsterdam.nl

Externe link