04-05-2006

Rekenkamer Oost-Nederland

Provincie als partner? Wonen, zorg en welzijn voor ouderen in de provincie Gelderland.

Samenvatting

De Rekenkamer heeft in 2005 een onderzoek uitgevoerd naar het ouderenbeleid van de provincies Gelderland en Overijssel. Voor de provincie Gelderland gold dat de eigen rol goed was doordacht, maar dat het beleid te weinig rekening hield met wensen en behoeften van gemeenten. In haar aanbevelingen adviseerde de Rekenkamer de provincie Gelderland om gemeenten meer te betrekken, om daarmee meer aan te sluiten bij lokale wensen en behoeften.

Onderzoeksvraag

In welke mate heeft de provincie Gelderland de sturingsmogelijkheden gebruikt die ingezet kunnen worden om de doelstellingen ten aanzien van wonen, zorg en welzijn voor ouderen te bereiken?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
Provinciale Staten Gelderland
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oost-Nederland
Ingestuurd door
Annemarieke Hissink
E-mailadres
a.hissink@rekenkameroost.nl

Documenten

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.