Skip to main content

31-03-2010

Rekenkamer Oost-Nederland

Regie op het Investeringsbudget Landelijk Gebied. Provincie Gelderland.

Samenvatting

In 2007 is het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) van start gegaan. In het ILG zijn verschillende rijkssubsidies voor de inrichting van het landelijk gebied gebundeld. De provincies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en hebben daarvoor partners nodig zoals gemeenten, waterschappen en terreinbeherende organisaties. Beide provincies proberen in de uitvoering recht te doen aan de filsofie van het ILG; ze proberen enerzijds afstand te houden en anderzijds voldoende grip op de uitvoering te houden om geen risico’s te lopen. De wijze waarop de provincies deze regierol invullen staat centraal in dit onderzoek.

Onderzoeksvraag

Op welke wijze voeren de provincies Gelderland en Overijssel de regie over de uitvoering van de ILG-bestuursovereenkomst en welke verbeteringen zijn mogelijk?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
Provinciale Staten Gelderland
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oost-Nederland
Ingestuurd door
Annemarieke Hissink
E-mailadres
a.hissink@rekenkameroost.nl

Documenten