Skip to main content

07-11-2008

Rekenkamer Oost-Nederland

Effecten in beeld? Kwaliteit sturingsrelaties tussen de provincies Gelderland en Overijssel en Oost NV

Samenvatting

De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop de provincies Gelderland en Overijssel sturing geven aan Oost NV. Het onderzoek is in november 2008 in beide provincies gepubliceerd. Oost NV is een belangrijke organisatie voor de provincies Gelderland en Overijssel, omdat beide provincies een deel van het provinciaal economisch beleid laten uitvoeren door Oost NV.

Onderzoeksvraag

Wat is de kwaliteit van de sturingsrelaties tussen enerzijds de provincies Gelderland en Overijssel en anderzijds Oost NV?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid,
Gericht op
Provinciale Staten Gelderland en Overijssel
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oost-Nederland
Ingestuurd door
Annemarieke Hissink
E-mailadres
a.hissink@rekenkameroost.nl

Documenten