Skip to main content

04-03-2016

Rekenkamercommissie Bergeijk

Handhavingsbeleid Gemeente Bergeijk

Samenvatting

Het handhavingsbeleid van Bergeijk voldoet niet aan alle wettelijke regels. De doelen zijn zo algemeen verwoord dat niet vast te stellen is of het beleid effectief is. De prioriteiten zijn niet op een risicoanalyse gebaseerd, terwijl de monitoring nog niet optimaal is. Daarmee is een goede evaluatie van het beleid onmogelijk.

Onderzoeksvraag

Voldoet het handhavingsbeleid aan de wettelijke eisen? Is de uitvoering doelmatig en doeltreffend georganiseerd? Hoe is de raad erbij betrokken?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid,
Gericht op
Gemeente Bergeijk
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Bergeijk
Ingestuurd door
A.E.T. Kuiper
E-mailadres
kuiperae@planet.nl

Externe link