27-08-2015

Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand

Onderzoek effecten decentralisaties in de gemeente Barneveld

Samenvatting

Uit de onderzoeksresultaten komt het beeld naar voren dat de invoering van de decentralisaties in Barneveld redelijk goed verlopen is en dat zich op dit moment geen grote structurele problemen voordoen. Er is in de Barneveldse samenleving een goede basis om de decentralisaties op te vangen. Voor het totaal van de Barneveldse bevolking geldt dat de meeste mensen een groot zelfoplossend vermogen hebben en een sociaal netwerk waar ze op terug kunnen vallen. Er is een grote groep die vrijwilligerswerk doet en van de groep mensen die nog geen vrijwilligerswerk doet, geeft 25% aan dit wel te willen doen.

Onderzoeksvraag

1. Is de Barneveldse samenleving in staat om te voldoen aan het vergrote beroep op de eigen kracht en zelfredzaamheid (In hoeverre is de Barneveldse samenleving in staat om te voldoen aan het motto “Zelf-samen-gemeente”)?
2. Wat zijn de ervaringen van de Barneveldse inwoners met de drie decentralisaties?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doeltreffendheid, Informatievoorziening
Gericht op
Gemeente Barneveld
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
Ingestuurd door
Ingrid Spoor
E-mailadres
i.spoor@barneveld.nl

Externe link

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.