09-11-2015

Rekenkamercommissie Medemblik/Opmeer

Opvolging RKC-onderzoeken in de gemeente Medemblik, periode 2012 -2014

Samenvatting

De rekenkamercommissie (RKC) heeft de opvolging of doorwerking van drie eerdere onderzoeken in de gemeente Medemblik onderzocht. Het betreft de onderzoeken naar: multifunctionele accommodaties , ontwikkelingen rond de decentralisaties in het sociale domein en grondbeleid. Het opvolgingsonderzoek laat zien hoe de eerdere onderzoeksrapporten zijn behandeld in raadsbesluiten, op welke manier aanbevelingen zijn overgenomen en in hoeverre de aanbevelingen inmiddels zijn opgevolgd. Daarnaast gaat het in op het samenspel tussen raad, college en RKC. Dit leidt tot een aantal suggesties om de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad te versterken en beter grip te houden op de opvolging van RKC-rapporten.

Onderzoeksvraag

Hoe zijn de aanbevelingen van RKC-onderzoeken behandeld, welke besluiten zijn genomen en hoe is daaraan uitvoering gegeven? Daarnaast: op welke manier kan het samenspel tussen raad, college en RKC bijdragen aan opvolging van RKC-onderzoeken.

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
Gemeenteraad, college en RKC
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Medemblik/Opmeer
Ingestuurd door
Nelleke Domburg
E-mailadres
nelleke@meeussen.nl

Documenten

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.