Skip to main content

29-01-2016

Rekenkamercommissie Deventer

Het effect van Toezicht & Handhaving

Samenvatting

Om de raad meer inzicht te geven in de doelen die zijn gesteld voor toezicht en handhaving en in hoeverre die doelen worden bereikt, is dit onderzocht. Het onderzoek heeft zich gericht op de doeltreffendheid van beleid. Voor het onderzoek is de volgende centrale onderzoeksvraag geformuleerd: “Zijn toezicht en handhaving op geldende regels, eisen en voorwaarden in het ruimtelijke domein van de gemeente Deventer doeltreffend?”
De hoofdconclusie is, dat niet is aan te geven wat de doeltreffendheid is van het maatschappelijk effect van toezicht en handhaving.

Onderzoeksvraag

Zijn toezicht en handhaving op geldende regels, eisen en voorwaarden in het ruimtelijke domein van de gemeente Deventer doeltreffend?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Deventer
Ingestuurd door
Hans Nijkamp
E-mailadres
rekenkamer@deventer.nl

Documenten