Skip to main content

15-10-2015

Rekenkamercommissie Krimpen aan den IJssel

Jeugd- en jongerenwerk in Krimpen aan den IJssel

Samenvatting

Het werk van de uitvoerende stichting is niet te koppelen aan gemeentelijke doelstellingen en indicatoren. Veel jongeren waarderen het werk van de stichting, maar vele jongeren worden ook niet bereikt. De ketenpartners missen een gestructureerd overleg.
De aansturing, monitoring en verantwoording door en aan de raad kan beter.

Onderzoeksvraag

Wat zijn de resultaten van het jeugd- en jongerenwerk?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Krimpen aan den IJssel
Ingestuurd door
Hans Slooijer
E-mailadres
griffier@krimpenaandenijssel.nl

Externe link