Skip to main content

15-10-2015

Rekenkamercommissie Krimpen aan den IJssel

Samen naar beter, Krimpen aan den IJssel en intergemeentelijke samenwerking

Samenvatting

De gemeente geeft casuïstisch en praktisch invulling aan governance. Er is (nog) geen nota verbonden partijen. De verantwoordelijkheids- en bevoegdheidsverdeling moet zich nog uitkristalliseren. De raad heeft (nog) geen duidelijke kaders gesteld aan de informatievoorziening.
De informatie van verbonden partijen op een gestructureerde manier te behandelen (in een raadswerkgroep). Afspraken maken met raadsleden in besturen van verbonden partijen over hun rol, mandaat en wijze van verantwoording.

Onderzoeksvraag

Hoe is de governance van de publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden geregeld, waarin de gemeente Krimpen aan den IJssel participeert?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doeltreffendheid, Rechtmatigheid, Informatievoorziening,
Gericht op
Gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Krimpen aan den IJssel
Ingestuurd door
Hans Slooijer
E-mailadres
griffier@krimpenaandenijssel.nl

Externe link