Skip to main content

09-05-2016

Rekenkamer Nijmegen

Inzicht in budgettaire houdbaarheid van evenementen

Samenvatting

Gelet op de uitkomsten van het vooronderzoek heeft de Rekenkamer besloten geen verder onderzoek te doen. Wat budgettaire houdbaarheid inhoudt is bestuurlijk noch ambtelijk gedefinieerd. Het criterium budgettaire houdbaarheid wordt in de praktijk niet toegepast, omdat – zo blijkt uit de gesprekken – het onwerkbaar zou zijn. De kosten en baten voor de gemeente voor evenementen waren en zijn onbekend.

Onderzoeksvraag

Welk inzicht heeft de gemeente in de budgettaire houdbaarheid van evementen? Gemeentelijke definitie budgettaire houdbaarheid: kosten en baten van evenementen zijn op meerjarenbasis in balans.

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Nijmegen
Ingestuurd door
Jelly Smink
E-mailadres
j.smink@nijmegen.nl

Externe link