Skip to main content

17-05-2016

Randstedelijke Rekenkamer

Geluidhinder provinciale wegen – provincie Noord-Holland

Samenvatting

De provincie heeft als wegbeheerder de verantwoordelijkheid om geluidhinder veroorzaakt door verkeer op bestaande provinciale wegen te beperken. De provincie kan zelf bepalen in welke mate zij deze vorm van hinder beperkt. Met dit onderzoek wordt inzicht geboden in het provinciale beleid inzake geluidhinder en de uitvoering daarvan. Daarnaast is met dit onderzoek in beeld gebracht hoe de provincie zich voorbereidt op de grootste wetswijziging op het gebied van geluid in 30 jaar (Swung-2). Het onderzoek is uitgevoerd voor de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland.

Onderzoeksvraag

In hoeverre slaagt de provincie erin om geluidhinder, veroorzaakt door verkeer op provinciale wegen, te beperken?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid, Rechtmatigheid
Gericht op
provincie
Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Ingestuurd door
sluis@randstedelijke-rekenkamer.nl
E-mailadres
sluis@randstedelijke-rekenkamer.nl

Documenten