Skip to main content

05-04-2016

Rekenkamercommissie Eindhoven

Informatieveiligheid en privacy in het sociaal domein. Een open deur?

Samenvatting

Hoe zijn persoonsgegevens binnen de informatieketen tussen de gemeente en de uitvoeringsorganisatie WIJeindhoven beschermd? Kaders, ambities en opgaven, de organisatie in samenwerking met de partners in de stad, de mate van realisatie, en wat mogelijke verbeteringen zijn, is onderzocht. Het thema heeft aandacht. Het rapporteren en verantwoordelijkheden zijn niet structureel belegd bij de gemeente, WIJeindhoven en tussen beiden. Het borgen van privacy van bewoners en autorisaties ook in licht van EVP en actieve sturing op PvA en beperking van autorisaties is gewenst. Monitoring van beleidsdoelen heeft extra aandacht nodig.

Onderzoeksvraag

Hoe is informatieveiligheid en privacy in het sociaal domein geborgd?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
gemeente Eindhoven sociaal domein
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Eindhoven
Ingestuurd door
Tineke van den Biggelaar
E-mailadres
t.vd.biggelaar@eindhoven.nl

Externe link