Skip to main content

16-05-2016

Rekenkamercommissie Neder-Betuwe

Een optimale route? Het wegenbeheerproces in Neder-Betuwe

Samenvatting

De rekenkamercommissie Neder-Betuwe heeft een onderzoek ingesteld naar het wegenbeheer in de gemeente. Met dit onderzoek is de wijze waarop de verschillende bestuursorganen van de gemeente zich inspannen om het wegenbeheerproces optimaal uit te voeren inzichtelijk gemaakt.

Onderzoeksvraag

Hoe komen de kaders voor het wegenbeheer in de gemeente Neder-Betuwe tot stand en in hoeverre worden deze kaders doeltreffend en doelmatig uitgevoerd?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
gemeente Neder-Betuwe
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Neder-Betuwe
Ingestuurd door
Erwin van der Neut
E-mailadres
griffie@nederbetuwe.nl

Documenten