Skip to main content

20-06-2016

De Noordelijke Rekenkamer (Groningen-Friesland-Drenthe)

Provinciale grip op bedrijven met grote risico’s voor hun omgeving (Drenthe)

Samenvatting

In 2014 kregen de omgevingsdiensten in Drenthe, Groningen en Fryslân de opdracht om het toezicht op de belangrijkste risicobedrijven gezamenlijk aan te pakken. Het Ministerie heeft de Omgevingsdienst Groningen (ODG) aangewezen om dit toezicht te coördineren. In Noord Nederland zijn tussen de drie omgevingsdiensten afspraken gemaakt om dit milieutoezicht te organiseren. De ODG in Veendam coördineert. De RUD Drenthe voert de bedrijfsinspecties bij de Drentse risicobedrijven uit. De Rekenkamer concludeert dat de kennisdeling en uitwisseling van personeel tussen deze diensten moet worden verbeterd. De noordelijke provincies hebben elk een verschillend eindbeeld van deze samenwerking.

Onderzoeksvraag

Draagt het provinciale toezicht op de majeure risicobedrijven – waarvan de uitvoering is uitbesteed – in voldoende mate bij aan de naleving van milieu- en veiligheidsvoorschriften door deze risicobedrijven en welke lessen zijn er te trekken voor de komende periode?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Informatievoorziening,
Gericht op
provincie Drenthe
Rekenkamer(commissie)
De Noordelijke Rekenkamer (Groningen-Friesland-Drenthe)
Ingestuurd door
Ingeborgh Petri
E-mailadres
i.petri@noordelijkerekenkamer.nl

Documenten