Skip to main content

30-06-2016

Algemene Rekenkamer

Aanpak problematische schulden

Samenvatting

Op 30 juni is het rapport Aanpak problematische schulden van de Algemene Rekenkamer openbaar geworden.

In ons rapport gaan we in op het stelsel met betrekking tot de aanpak van problematische schulden, waaronder de gemeentelijke schuldhulpverlening. We hebben tijdens ons onderzoek dankbaar gebruik gemaakt van de kennis en rapporten over gemeentelijke schuldhulpverlening van collega’s van de rekenkamercommissie Achtkarspelen, de rekenkamer Den Haag en de rekenkamercommissie Tietjerksteradeel.

Onderzoeksvraag

Wat is bekend over de opzet en werking van schuldhulpverlening, schuldenbewind en schuldsanering?

Onderzoek door
Anders, nl.
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
Algemene Rekenkamer
Rekenkamer(commissie)
Algemene Rekenkamer
Ingestuurd door
Algemene Rekenkamer

Documenten

Externe link