Skip to main content

29-06-2016

Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Aanbod openbaar vervoer

Samenvatting

In de afgelopen jaren verdwenen haltes uit het openbaar vervoer. Wordt hierdoor het aanbod aan openbaar vervoer onder druk gezet? Is de reistijd verkort en zijn kostenbesparingen gerealiseerd?

Onderzoeksvraag

In hoeverre is door het opheffen van lijnen en haltes het aanbod van het openbaar vervoer in de afgelopen jaren verminderd en in hoeverre hebben de getroffen maatregelen de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het openbaar vervoer beïnvloed?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente Amsterdam
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
E-mailadres
yhuizinga@rekenkamer.amsterdam.nl

Externe link