Skip to main content

29-06-2016

Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Opvolgingsonderzoek Luchtkwaliteit in Amsterdam

Samenvatting

Met dit onderzoek heeft de rekenkamer onderzocht in hoeverre het college uitvoering heeft gegeven aan de aanbevelingen uit ons rapport van juni 2011. In dit rapport zijn zeven aanbevelingen opgenomen (zes aanbevelingen waarvan één aanbeveling bestaat uit twee onderdelen).

Onderzoeksvraag

1. In welke mate heeft het onderzoek aanleiding gegeven tot een gedachtewisseling en behandeling in de gemeenteraad?
2. In welke mate is uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de rekenkamer?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente Amsterdam
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
E-mailadres
yhuizinga@rekenkamer.amsterdam.nl

Externe link