Skip to main content

10-02-2016

Rekenkamercommissie Medemblik/Opmeer

Inzet en effectiviteit van toerismebeleid in de gemeente Medemblik

Samenvatting

Toerisme was en is een belangrijk onderwerp in de gemeente Medemblik. In 2011 is een Masterplan Medemblik Watersporgemeente vastgesteld, dat lange tijd het belangrijkste beleidsdocument is geweest. De focus voor het toerismebeleid lag op de watersport. Er was beperkt aandacht voor het stedelijk gebied en het achterland. De oorspronkelijk in het Masterplan beoogde investeringen bleken niet haalbaar, maar aanpassing van de doelstellingen en ambities heeft lang geduurd. Op onderdelen is beleid goed uitgevoerd. Afstemming met externe partijen verdient meer aandacht. Het rapport gaat in op de vormgeving van het beleid, de uitvoering ervan en op de rol van de gemeenteraad.

Onderzoeksvraag

Hoe is het toerismebeleid in Medemblik vormgegeven en is de uitvoering doeltreffend en doelmatig?

Wat de vormgeving betreft kijken we zowel naar de opzet en doelstellingen van het beleid als naar de rol van de gemeenteraad op het gebied van sturing en controle.

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
gemeente en gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Medemblik/Opmeer
Ingestuurd door
Nelleke Domburg
E-mailadres
nelleke@meeussen.nl

Documenten