Skip to main content

15-07-2016

Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Reserves Economie

Samenvatting

De rekenkamer onderzoekt reserves bij gemeentelijke onderdelen om na te gaan of de regels rond reserves goed worden toegepast. In dit deelonderzoek is nagegaan of bij Economie de reserves adequaat worden ingesteld en beheerd en of de informatievoorziening daarover aan de gemeenteraad op orde is.

Onderzoeksvraag

In hoeverre zijn de reserves van Economische Zaken adequaat ingesteld, beheerd en besteed en in hoeverre is de informatievoorziening over deze reserves aan de raad toereikend?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid,
Gericht op
Gemeente Amsterdam
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
E-mailadres
yhuizinga@rekenkamer.amsterdam.nl

Externe link