Skip to main content

03-03-2016

Rekenkamercommissie Enschede

Evaluatie klachtencommissariaat

Samenvatting

Per 1 januari 2015 heeft de gemeente Enschede een functie Klachtencommissaris. Bij het aantreden is besloten om een jaar na benoeming de functie klachtencommissaris te evalueren. Doel is om lessen te trekken uit de ervaringen met de huidige inrichting en verbeteringen mogelijk te maken.

Onderzoeksvraag

In hoeverre draagt de functie klachtencommissaris in de huidige vorm bij aan het realiseren van de beoogde doelstellingen en welke verbeteringen zijn denkbaar om deze bijdrage te versterken?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Enschede
Ingestuurd door
Nelleke van Proosdij
E-mailadres
n.vanproosdij@enschede.nl

Externe link