Skip to main content

08-07-2016

Rekenkamercommissie Deventer

Afvalinzameling en -verwerking in Deventer

Samenvatting

Onderzocht is of de afvalinzameling en –verwerking doelmatig wordt uitgevoerd en of de gemeenteraad in staat is om bij te sturen. Vastgesteld is dat de milieuprestaties en geboden “afvalservice” op hoog niveau liggen en dat sprake is van een oud, duur, contract voor restafvalverbranding. Inzicht in de kostenstructuur kan worden verbeterd en de raad wordt niet optimaal in de gelegenheid gesteld om bij te sturen. Doelstellingen zijn niet in alle gevallen evalueerbaar en spreken elkaar soms tegen. Ook informatievoorziening over de doelmatigheid wordt door de gemeenteraad gemist. Er is een aantal aanbevelingen voor verbetering geformuleerd.

Onderzoeksvraag

Hoe doelmatig is de Verbonden Partij Circulus-Berkel BV inzake de afvalinzameling in de gemeente Deventer en welke handvatten heeft de raad (nodig) om te sturen op de doeltreffendheid van het beleid?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Informatievoorziening,
Gericht op
gemeente Deventer, Verbonden Partij Circulus-Berkel
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Deventer
Ingestuurd door
J.E. Nijkamp
E-mailadres
je.nijkamp@deventer.nl

Documenten