Skip to main content

01-07-2016

Rekenkamercommissie Sittard-Geleen

Feitenrelaas Ligne

Samenvatting

Het project Ligne, een multifunctioneel gebouwencomplex, is een complex beleidsdossier dat bestaat uit veel deelaspecten. De Rekenkamercommissie Sittard-Geleen heeft op hoofdlijnen onderzocht wat de beoogde doelen en de te realiseren meerwaarde van dit majeur project zijn. Daarbij is gekeken naar de mogelijke risico’s en de wijze waarop deze beheerst zijn, naar de wijze waarop is gecommuniceerd en gerapporteerd en naar het projectmatig werken binnen de gemeentelijke organisatie. De rol van de raad bij de kaderstelling, de risicobeheersing en de realisatie van het eindresultaat stond bij dit alles centraal.

Onderzoeksvraag

Het feitenrelaas gaat over de onderzoeksvraag of de raad in positie is gebracht bij haar kaderstellende rol om meerwaarde te creëren en het eindresultaat te optimaliseren en tevens een risicobeeld te ontwikkelen voor de raad om haar controlerende taak uit te voeren

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid, Informatievoorziening
Gericht op
gemeente Sittard-Geleen
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Sittard-Geleen
Ingestuurd door
Wil Voorter
E-mailadres
rekenkamer@sittard-geleen.nl

Documenten