Skip to main content

08-07-2016

Rekenkamer Zeeland

Opdrachtgeverschap BRZO beschouwd

Samenvatting

Het onderzoek richt zich op de wijze waarop het opdrachtgeverschap voor taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in Zeeland is vormgegeven.

Onderzoeksvraag

Vult de provincie Zeeland haar rol als bevoegd gezag voor het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) -waaronder het opdrachtgeverschap voor de Brzo-omgevingsdienst- adequaat uit?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
provincie Zeeland
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Zeeland
Ingestuurd door
Evi Dombi
E-mailadres
eeia.dombi@zeeland.nl

Documenten