Skip to main content

30-08-2016

Rekenkamercommissie Amersfoort

Doelstellingen, risico’s en kansen in het sociaal domein

Samenvatting

De rekenkamer heeft gekozen voor een domeinbrede verkenning in het sociaal domein, gericht op doelstellingen en SWOT-analyses met stakeholders. De verkenning biedt inzicht in signalen van stakeholders over sterkten, kansen, zwakten en bedreigingen in het Amersfoortse sociaal domein en over hoe die zich tot elkaar verhouden.

Onderzoeksvraag

Het onderzoek geeft op hoofdlijnen antwoord op de volgende onderzoeksvragen:
1. Welke doelstellingen in het sociale domein zijn door de raad vastgesteld?
2. Is er een goede weg aangelegd om deze doelstellingen te realiseren, zijn de doelstellingen bruikbaar en meetbaar en hoe ver staat de gemeente Amersfoort?
3. Wat zijn sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van het huidige beleid en de uitvoering daarvan?
4. Welke strategieën kunnen ingezet worden om sterktes en kansen optimaal te benutten, rekening houdend met de zwaktes en bedreigingen?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid, Informatievoorziening
Gericht op
gemeente Amersfoort
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Amersfoort
Ingestuurd door
Marleen van den Nieuwendijk
E-mailadres
rekenkamer@amersfoort.nl

Documenten