Skip to main content

29-09-2016

Rekenkamer Metropool Amsterdam RZ

Zicht op de financiële positie. Een onderzoek naar de informatiewaarde van de jaarstukken van Zaanstad

Samenvatting

In dit onderzoek is nagegaan in hoeverre het voor een niet-deskundige mogelijk is om zich eenvoudig een goed beeld te vormen van de financiële positie van Zaanstad op basis van de financiële jaarstukken.

Onderzoeksvraag

Bieden de jaarstukken in voldoende mate en op toegankelijke wijze zicht op de financiële positie van Zaanstad?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid,
Gericht op
Gemeente Zaanstad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RZ
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
E-mailadres
yhuizinga@rekenkamer.amsterdam.nl

Externe link