Skip to main content

07-06-2016

Rekenkamercommissie ‘s-Hertogenbosch

Onderzoek beleid en ontwikkeling Citymarketing en Evenementen

Samenvatting

Onderzoek naar de inzet van geld en instrumenten voor citymarketing en evenementen door de gemeente s-Hertogenbosch. Onderzocht is het beleid, doelen, rollen van partijen in de gemeente (o.a. de raad), onder meer door een benchmark met de gemeenten Breda, Tilburg, Eindhoven en Maastricht.

Onderzoeksvraag

1.Is er evenementen-en citymarketingbeleid en hoe zit dit in elkaar, welke rollen en verantwoordlijkheden zijn er, welke beleidsdoelen zijn er geformuleerd en welke effecten zijn er bereikt?
2.Is dit beleid zodanig inzichtelijk dat de raad zijn kaderstellende en controlerende rol kan vervullen? Kan de raad überhaupt een rol innemen in deze en zo ja, heeft hij deze dan ook opgepakt?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Informatievoorziening, Doeltreffendheid
Gericht op
gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie ‘s-Hertogenbosch
Ingestuurd door
Erik Wouters
E-mailadres
e.wouters@s-hertogenbosch.nl

Externe link