Skip to main content

24-05-2016

Rekenkamercommissie ‘s-Hertogenbosch

De raad en de regio: regionalisering en sturing en controle door de gemeenteraad

Samenvatting

De taakuitvoering komt meer op afstand van de raad te staan en raad en raadsleden ervaren te weinig grip, invloed en controle op regionale samenwerking. Raadsleden voelen zich regelmatig voor voldongen feiten gesteld en vinden dat zij niet tijdig genoeg worden betrokken bij keuzes die regionaal worden gemaakt. Deze problemen zijn aan de orde in vrijwel alle Nederlandse gemeenten, en worden ook ervaren in ‘s-Hertogenbosch. Hoe zorg je dat de raad stuurt in het verlengd lokaal bestuur?

Onderzoeksvraag

Hoe functioneert de gemeenteraad ‘s-Hertogenbosch in de regionale samenwerking en hoe kan de democratische legitimiteit van de regionale samenwerking versterkt worden?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Andere onderzoeker
KplusV Adviesbureau
Type onderzoek
Doeltreffendheid, Informatievoorziening
Gericht op
gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie ‘s-Hertogenbosch
Ingestuurd door
Erik Wouters
E-mailadres
e.wouters@s-hertogenbosch.nl

Externe link