Skip to main content

03-09-2014

Rekenkamercommissie ‘s-Hertogenbosch

Regeren en informeren: informatievoorziening in complexe projecten

Samenvatting

De Rekenkamercommissie ‘s-Hertogenbosch heeft onderzoek gedaan naar de informatievoorziening van het college aan de gemeenteraad. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van drie verschillende cases: de Bartenbrug, de bouw van de garage aan de Hekellaan (Vonk en Vlam) en de ontwikkeling van het Centrumplan Rosmalen.

Onderzoeksvraag

1. Hoe luiden de (wettelijke) regels en afspraken voor de actieve en passieve informatieplicht binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch, en is uitvoering gegeven aan deze regels en gemaakte afspraken in de daarvoor geselecteerde cases?
2. Zijn in de geselecteerde cases de regels gehanteerd en afspraken nagekomen met betrekking tot de communicatie en toezeggingen richting belanghebbenden?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Andere onderzoeker
KplusV organisatieadvies
Type onderzoek
Doeltreffendheid, Informatievoorziening
Gericht op
gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie ‘s-Hertogenbosch
Ingestuurd door
Erik Wouters
E-mailadres
e.wouters@s-hertogenbosch.nl

Externe link