Skip to main content

28-08-2013

Rekenkamercommissie ‘s-Hertogenbosch

Regionale economie: Werk aan de Winkel – Regionaal economisch beleid ‘s-Hertogenbosch

Samenvatting

De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de economie van de gemeente ’s-Hertogenbosch, de mogelijkheden die de gemeente heeft om de economie en werkgelegenheid te bevorderen en de regionale samenwerking die daarvoor nodig is.
De Rekenkamercommissie concludeert dat de banenontwikkeling in ‘s-Hertogenbosch achterblijft bij die van de andere Brabantse steden. De huidige maatregelen van ’s-Hertogenbosch volstaan niet om het tij te keren. Een andere aanpak is nodig.

Onderzoeksvraag

Wat is het unieke karakter van de lokale en regionale economie van ’s-Hertogenbosch en vanuit welke unieke identiteit, met welke instrumenten en vanuit welke samenwerking kan de gemeente de lokale en regionale economie en werkgelegenheid maximaal bevorderen?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doeltreffendheid, Informatievoorziening
Gericht op
gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie ‘s-Hertogenbosch
Ingestuurd door
Erik wouters
E-mailadres
e.wouters@s-hertogenbosch.nl

Externe link