Skip to main content

20-10-2016

Rekenkamercommissie Medemblik/Opmeer

Rekenkamerbrief: Reserves, voorzieningen en begrotingsramingen

Samenvatting

De rekenkamerbrief gaat over begrotingsbehandeling en financiële besluitvorming in de gemeente Opmeer. Daarbij is vooral gekeken naar de informatie die de raad hierbij ontvangt ten aanzien van reserves, voorzieningen en begrotingsramingen. Er is ook een vergelijking gemaakt met enkele Noordhollandse gemeenten met een vergelijkbaar inwoneraantal. De raad van Opmeer ontvangt jaarlijks veel informatie; vaak nogal financieel technisch van aard. De RKC doet aanbevelingen om de informatie beter toegankelijk te maken en om bepaalde richtlijnen voor het omgaan met begrotingsinformatie duidelijker vast te leggen. We verwijzen ook naar goede voorbeelden uit andere gemeenten om de informatie te presenteren en te ontsluiten.

Onderzoeksvraag

Hoe kan de informatiewaarde van planning en control-documenten worden vergroot, zodat de raad meer grip krijgt op reserves, voorzieningen en begrotingsramingen?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
gemeente en gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Medemblik/Opmeer
Ingestuurd door
Nelleke Domburg
E-mailadres
nelleke@meeussen.nl

Documenten