Skip to main content

17-11-2016

Rekenkamer Nijmegen

Onverwachtse mogelijkheden, ongekende risico’s: onderzoek naar strategische aan- en verkopen

Samenvatting

Inzicht in het hoe en wat rond strategische aankopen. Wat zijn de spelregels, hoe worden die in de praktijk toegepast en welke sturingsmogelijkheden heeft de raad en benut hij?

Onderzoeksvraag

Vijf vragen:
1. Wat zijn strategische aan- en verkopen?
2. Welke kaders en spelregels zijn er voor strategische aan- en verkopen?
3. Wat zijn de specifieke regels voor het bepalen en beoordelen van kansen en risico’s van strategische aan- en verkopen?
4. Hoe heeft de strategische voorraad zich sinds 2013 ontwikkeld? Wat was er strategisch aan deze aan- en verkopen en andere verschuivingen in de voorraad? Hoe en door wie is dat bepaald?
5. Welke sturings- en controlemogelijkheden heeft de raad? En hoe maakt hij hier gebruik van?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Nijmegen
Ingestuurd door
Jelly Smink
E-mailadres
j.smink@nijmegen.nl

Documenten