Skip to main content

03-11-2016

Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Opvolgingsonderzoek aansturing welzijnsinstellingen

Samenvatting

De Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam publiceerde in juni 2012 het rapport Aansturing welzijnsinstellingen. Met dit opvolgingsonderzoek heeft de rekenkamer onderzocht in hoeverre het college en de dagelijkse besturen van de stadsdelen uitvoering hebben gegeven aan de vijf aanbevelingen uit dit rapport.

Onderzoeksvraag

1. In welke mate zijn de aanbevelingen door de dagelijkse besturen van de stadsdelen overgenomen?
2. In welke mate heeft het onderzoek aanleiding gegeven tot een gedachtewisseling en behandeling in de stadsdeelraden?
3. In welke mate is door het College van B&W en de stadsdelen uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de rekenkamer?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid,
Gericht op
Gemeente Amsterdam
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
E-mailadres
yhuizinga@rekenkamer.amsterdam.nl

Externe link