Skip to main content

28-11-2016

Rekenkamercommissie Alkmaar

Quick scan Actieprogramma Economie

Samenvatting

Hoewel het actieprogramma Economie nog erg onbekend was bij ondernemers, kwam de gemeente, en in het bijzonder het Ondernemersloket, goed uit de verf. Enkele vraagtekens werden gezet bij de taakopvatting van de gemeente, in het bijzonder rond het onderwerp innovatie, en of er voldoende aandacht is voor de regio. Ook kwamen soms botsende belangen naar voren, die nog niet bestuurlijk waren ‘afgekaart’, hetgeen verwarring en vertraging kan veroorzaken.

Onderzoeksvraag

In hoeverre voorziet het voorgenomen gemeentelijke beleid in de behoeften van ondernemers?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doeltreffendheid, Informatievoorziening
Gericht op
Gemeente Alkmaar
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Alkmaar
Ingestuurd door
Joke Ningen
E-mailadres
jningen@alkmaar.nl

Documenten