Skip to main content

14-11-2016

Rekenkamercommissie Enschede

Schulddienstverlening nader bekeken

Samenvatting

De rekenkamers van Almelo, Borne, Hengelo en Enschede hebben gezamenlijk een onderzoek gedaan naar de schulddienstverlening door (de gemeenschappelijke regeling) Stadsbank Oost-Nederland. Het onderzoek richtte zich op de gemeentes Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal.

Onderzoeksvraag

I. Hoe functioneert de gemeenschappelijke regeling Stadsbank in de specifieke
context van de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal?
II. In hoeverre worden de financiële weerbaarheid en de eigen kracht van
huishoudens versterkt door het werk van de Stadsbank Oost-Nederland?
III. Hoe wordt invulling gegeven aan de governance van de deelnemende
gemeenten met betrekking tot de gemeenschappelijke regeling?

Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Andere onderzoeker
BMC Onderzoek
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
gemeenteraden, Stadsbank Oost-Nederland
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Enschede
Ingestuurd door
Nelleke van Proosdij
E-mailadres
n.vanproosdij@enschede.nl

Documenten

Externe link