Skip to main content

28-11-2016

De Noordelijke Rekenkamer (Groningen-Friesland-Drenthe)

Op eigen benen? Beëindigen sociaal beleid: gevolgen voor maatschappelijke instellingen provincie Fryslân.

Samenvatting

Het onderzoek van de Rekenkamer heeft zich gericht op de periode 2009 tot en met 2015. Af en toe is een doorkijk gegeven naar 2016 wanneer er sprake is van nieuwe ontwikkelingen. Bij de drie meest gesubsidieerde instellingen (in respectievelijk de welzijn, zorg en sport) is nader onderzoek gedaan naar de gevolgen van het afbouwen van de vaste provinciale subsidie op deze instellingen zelf en hun dienstverlening. Bij de afnemers is geen onderzoek gedaan. Provinciale Staten heeft uiteindelijk de subsidie voor de instellingen met 3,5 jaar verlengd om de instellingen de ruimte te geven om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen.

Onderzoeksvraag

Wat zijn de gevolgen geweest van provinciale bezuinigingen op maatschappelijke instellingen in het sociale domein?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
provincie Fryslân
Rekenkamer(commissie)
De Noordelijke Rekenkamer (Groningen-Friesland-Drenthe)
Ingestuurd door
Ingeborgh Petri
E-mailadres
i.petri@noordelijkerekenkamer.nl

Documenten