Skip to main content

28-11-2016

De Noordelijke Rekenkamer (Groningen-Friesland-Drenthe)

Op eigen benen? Beëindigen sociaal beleid: gevolgen voor maatschappelijke instellingen provincie Groningen

Samenvatting

Provinciale Staten van Groningen hebben de uitgaven in het sociale domein in de periode 2009-2016 met € 8 miljoen teruggebracht. De provincie is gestopt met gebiedsgerichte welzijns- en zorgprojecten. De verwachting dat gemeenten het gebiedsgerichte werken volledig zouden overnemen, is niet uitgekomen.

Onderzoeksvraag

Wat zijn de gevolgen geweest van provinciale bezuinigingen op maatschappelijke instellingen in het sociale domein?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
provincie Groningen
Rekenkamer(commissie)
De Noordelijke Rekenkamer (Groningen-Friesland-Drenthe)
Ingestuurd door
Ingeborgh Petri
E-mailadres
i.petri@noordelijkerekenkamer.nl

Documenten