Skip to main content

13-12-2016

Rekenkamer Maastricht

Het sportaccommodatiebeleid van de gemeente Maastricht

Samenvatting

Het onderzoek betreft de effectiviteit van het sportaccommodatie-en het -tarievenbeleid van de gemeente Maastricht van 2008-2016. Er zijn weliswaar enkele aansprekende resultaten geboekt, maar het gemeentebestuur heeft in dit dossier niet voortvarend geopereerd. Het beleid is hierdoor op belangrijke onderdelen gestagneerd. In de Sportnota uit 2013 wordt een eerlijker en eenvoudiger tariefstructuur aangekondigd. Ondanks aankondigingen en beloftes, is in december 2016 nog geen tarievennota verschenen. De uitvoeringsplanning werd niet gehaald, het college heeft het beleid uit 2008 niet bijgesteld met nieuwe (financiële) kaders, en heeft de raad daarover niet duidelijk geïnformeerd.

Onderzoeksvraag

Hoe effectief is het sportbeleid van de gemeente Maastricht op het punt van de accommodaties en de tarieven?
De hiervan afgeleide vragen luiden als volgt:
1. Hoe ziet het sportbeleid in de periode 2008-2016 eruit?
2. Welke acties zijn tot medio 2016 in gang gezet om te komen tot realisatie van de doelstellingen?
3. Welke (tussen)resultaten zijn er medio 2016 te melden?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Maastricht
Ingestuurd door
Marjolein Heesbeen
E-mailadres
marj.heesbeen@gmail.com

Documenten