01-07-2013

Rekenkamer Dordrecht

Achter Grond: onderzoek informatievoorziening grondbeleid en grondexploitaties

Samenvatting

Het onderzoek gaat over de informatievoorziening over het grondbeleid van de gemeente Dordrecht. Uit onderzoek blijkt dat de gemeenteraad summier wordt geïnformeerd over de strategische grondvoorraad. Ook stellen wij vast dat het weerstandsvermogen van het grondbedrijf, door dalende marktwaarden en gestegen risico’s, is gedaald tot ver onder de norm die de raad heeft vastgesteld. De algemene reserve van het grondbedrijf (de weerstandscapaciteit) is daarmee onvoldoende om de risico’s op te kunnen vangen. Advies aan raad: laat u beter informeren over de strategische grondvoorraad om het weerstandsvermogen kritische te volgen en op een acceptabel niveau te brengen, zodat risico’s gedekt worden.

Onderzoeksvraag

Is de informatievoorziening over het grondbedrijf en de individuele grondexploitaties in Dordrecht zodanig ingericht dat de gemeenteraad in staat is zijn kaderstellende en controlerende taken naar behoren uit te voeren?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
raadsleden
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Dordrecht
Ingestuurd door
Sylvia Khadjé
E-mailadres
s.khadje@dordrecht.nl

Externe link

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.