Skip to main content

08-11-2016

Rekenkamercommissie Eindhoven

Evaluatie WIJeindhoven. Wat WIJzer?

Samenvatting

Wat zijn effecten van de onafhankelijke uitvoeringsorganisatie voor decentrale taken in het sociaal domein WIJeindhoven ( ’15). Zijn doelen als ontkokering en vergroting van zelfredzaamheid van burgers behaald? Uit documentanalyse, gesprekken in de stad en cliëntonderzoek blijkt: cruciaal zicht op de uitvoering ontbreekt, de informatievoorziening is niet op orde. De positie van inwoners verdient verbetering: onafhankelijke ondersteuning bij het keukentafelgesprek en heldere klachtprocedures. Ook de vindbaarheid en bereikbaarheid van WIJeindhoven is van belang. Aanbevelingen zijn om de informatievoorziening op orde te brengen, de verantwoording aan de gemeente te verbeteren, de gemeenteraad hierover te informeren en effectindicatoren consequent te hanteren.

Onderzoeksvraag

Wat is de stand van zaken van de uitvoering van het Eindhovens beleid in het sociaal domein, hoe is de gemeenteraad geïnformeerd en hoe kan de raad desgewenst bijsturen?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Informatievoorziening,
Gericht op
Eindhovens sociaal beleid
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Eindhoven
Ingestuurd door
Tineke van den Biggelaar
E-mailadres
t.vd.biggelaar@eindhoven.nl

Documenten