Skip to main content

01-04-2012

Rekenkamer Dordrecht

Werken aan werkgelegenheid: verkenning acquisitiebeleid 2006-2011

Samenvatting

De uitvoering van het regionale acquisitiebeleid staat ‘in de steigers’. Hierdoor, en omdat de doelen niet gekwantificeerd zijn, kan de rekenkamercommissie niet vaststellen of de doelen zijn bereikt.
Het behouden van de bestaande bedrijvigheid en het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid is beide gelukt.

Onderzoeksvraag

Welke doelen hebben het college en de gemeenteraad geformuleerd? Welke activiteiten zijn er verricht om deze doelen te bereiken? Wat zijn de resultaten en effecten? Komen de gemaakte inkomsten en uitgaven overeen met de geplande inkomsten en uitgaven?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid, Informatievoorziening
Gericht op
raadsleden
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Dordrecht
Ingestuurd door
Sylvia Khadjé
E-mailadres
s.khadje@dordrecht.nl

Externe link