Skip to main content

01-05-2013

Rekenkamer Dordrecht

De groei voorbij?: onderzoek leegstand binnenstad

Samenvatting

De gemeente zou op een andere manier naar leegstand moeten kijken. Er wordt te weinig ingespeeld op de huidige trends. Zo worden er nog steeds vierkante meters winkeloppervlakte toegevoegd, terwijl de trend is dat er minder vraag is naar vloeroppervlak. De RKC stelt hierbij ook de vraag of de huidige overlegstructuren met de ondernemersorganisaties effectief genoeg zijn om de leegstand van winkelpanden aan te pakken. RKC beveelt aan om effectieve aanpak leegstand van bijv. Vriesestraat te bekijken. Ten slotte vindt de RKC dat beter moet worden gerapporteerd, waarbij kosten en effectiviteit van het beleid centraal staan.

Onderzoeksvraag

Hoe heeft de gemeente Dordrecht de aanpak van het verminderen van de leegstand in de binnenstad ingericht, welke resultaten zijn behaald en hoe is de raad over het beleid en de resultaten geïnformeerd?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid, Informatievoorziening
Gericht op
raadsleden
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Dordrecht
Ingestuurd door
S. Khadje
E-mailadres
s.khadje@dordrecht.nl

Externe link