Skip to main content

06-02-2014

Rekenkamer Dordrecht

Brief rekenkamercommissie over onderzoek subsidieverstrekking

Samenvatting

De gemeente Dordrecht maakt onvoldoende helder wat zij met de subsidies aan de onderzochte instellingen aan vier grote organisaties, namelijk MNC Dordrecht, FlexusJeugdplein, Bibelot en ToBe, wil bereiken. Deze instellingen maken zelf onvoldoende duidelijk hoe hun activiteiten de eigen doelen en die van de gemeente ondersteunen. De (wettelijk verplichte) periodieke evaluatie van effectiviteit van subsidies vindt niet plaats. Daarmee laat het college een instrument om doeltreffende inzet van gemeenschapsgeld te toetsen onbenut.
De gewenste en ongewenste effecten van subsidies zijn voor gemeenteraad en college onvoldoende navolgbaar en aantoonbaar. Daardoor wordt de raad beperkt in zijn mogelijkheid om te oordelen over het (maatschappelijk) nut van de subsidieverlening.

Onderzoeksvraag

De Rekenkamercommissie wil vaststellen of verantwoording en vaststelling voldoen aan de daaraan te stellen eisen (rechtmatigheid), in welke mate de beoogde doelen van de verstrekte subsidies worden bereikt en in hoeverre de verstrekking van subsidies bijdraagt aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen (doeltreffendheid).

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid, Rechtmatigheid, Informatievoorziening,
Gericht op
raadsleden
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Dordrecht
Ingestuurd door
S. Khadje
E-mailadres
s.khadje@dordrecht.nl

Externe link