Skip to main content

02-03-2017

Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Begrotingscyclus bestuurscommissies

Samenvatting

Sinds 2014 is de manier waarop bestuurscommissies geld ontvangen, geld uitgeven en zich verantwoorden veranderd. De rekenkamer inventariseerde in hoeverre de 7 bestuurscommissies serieuze knelpunten daarbij ervaren.

Onderzoeksvraag

In hoeverre kent de planning en control-cyclus bij bestuurscommissies serieuze knelpunten die om nadere aandacht vragen?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente Amsterdam
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
E-mailadres
y.huizinga@rekenkamer.amsterdam.nl

Externe link