Skip to main content

09-02-2017

Rekenkamer Utrecht

Beleidsbeschrijving Werken naar vermogen: rekenkameronderzoek Participatiewet

Samenvatting

Deze beleidsbeschrijving gaat in op de wijze waarop de gemeente Utrecht vorm heeft gegeven aan de uitvoering van de Participatiewet (toeleiden naar werk of de kans op werk vergroten), de doelen die zijn gesteld en de middelen die de gemeente daarvoor inzet.

Onderzoeksvraag

Hoe heeft de gemeente Utrecht vorm gegeven aan de wettelijke taak om mensen – naar vermogen – toe te leiden naar werk, welke prestaties levert de gemeente en welke kosten zijn daarmee gemoeid?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
Gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Utrecht
Ingestuurd door
Mario van den Berg
E-mailadres
mario.van.den.berg@utrecht.nl

Documenten