Skip to main content

19-01-2017

Rekenkamer Utrecht

Meten is weten: informatievoorziening sociaal domein

Samenvatting

De rekenkamer gaat in op de wijze waarop monitoring en verantwoording over drie decentralisaties in het sociaal domein (Meedoen naar Vermogen, Zorg voor Jeugd en Participatiewet) vorm hebben gekregen en welke rapportages aan de raad zijn toegestuurd. De rekenkamer ziet dat samenhang en consistentie nog te wensen overlaten en benoemt een aantal aandachtspunten ter versterking van monitoring en verantwoording.

Onderzoeksvraag

In hoeverre beschikt de Utrechtse gemeenteraad over de benodigde informatie om inhoudelijk en financieel te kunnen monitoren en sturen op de beoogde effecten van het beleid betreffende de decentralisaties in het sociaal domein?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid, Informatievoorziening
Gericht op
Gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Utrecht
Ingestuurd door
Gerth Molenaar
E-mailadres
g.molenaar@utrecht.nl

Documenten