Skip to main content

21-03-2017

Rekenkamercommissie Eindhoven

Condities voor co-creatie

Samenvatting

De ontwikkeling van de stadvisie en sportvisie zijn als 2 cases geselecteerd om rekenkameronderzoek te doen naar de toerusting van de Eindhovense ambtelijke organisatie voor de beleidsontwikkeling in samenwerking (co-creatie) met partners en inwoners van de stad. Een overall plan met (financiële) randvoorwaarden, kaders en verantwoordelijkheden met een duidelijk rol voor de gemeenteraad zijn voorwaarden voor samenwerking tussen gemeente en stad.

Onderzoeksvraag

In hoeverre is de ambtelijke organisatie toegerust om adequaat beleid te ontwikkelen in co-creatie met partners in de stad?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
nieuwe rol gemeente(raad)
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Eindhoven
Ingestuurd door
Tineke van den Biggelaar
E-mailadres
t.vd.biggelaar@eindhoven.nl

Documenten