Skip to main content

27-01-2017

Rekenkamercommissie Medemblik/Opmeer

Verkennend onderzoek Medemblik: burgerparticipatie, overheidsparticipatie en de rol van de raad

Samenvatting

De Rekenkamercommissie Medemblik-Opmeer (RKC) heeft in 2017 haar rekenkamerrapport ‘Burgerparticipatie, overheidsparticipatie en de rol van de raad’ gepubliceerd. De RKC heeft gekeken naar succesfactoren van burger- en overheidsparticipatie, het uitgevoerde beleid in de gemeente Medemblik en de rol van de gemeenteraad.

Het rapport geeft inzicht in veranderingen over betrokkenheid bij beleid (burgerparticipatie) en initiatieven van burgers (overheidsparticipatie). De RKC heeft raad en college aanbevelingen gegeven om burger- en overheidsparticipatie tot een groter succes te maken in Medemblik.

Onderzoeksvraag

In hoeverre zijn de belangrijkste randvoorwaarden ingevuld om binnen de gemeente Medemblik te werken met burger- en overheidsparticipatie en wat is daarbij de rol van de raad om burgerparticipatie bij beleid en initiatieven vanuit de samenleving in Medemblik tot een succes te maken?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
gemeente en gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Medemblik/Opmeer
Ingestuurd door
Nelleke Domburg
E-mailadres
nelleke@meeussen.nl

Documenten