Skip to main content

14-11-2016

Rekenkamercommissie Soest

Grip op samenwerkingsverbanden: onderzoek naar samenwerkingsverbanden van de gemeente Soest

Samenvatting

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het afwegingsproces dat plaatsvindt bij het aangaan van samenwerkingsverbanden door de gemeente Soest.
In de praktijk blijkt dat het college van B&W goede afwegingen maakt bij het aangaan van een samenwerkingsverband. De raad wordt hierover echter maar gedeeltelijk geïnformeerd. Ook blijkt dat het voor de raadsleden niet helder is welke kaders er gesteld zijn, omdat er verschillende documenten zijn waarin die kaders staan. De rekenkamercommissie raadt aan om uit de verschillende documenten met kaders de kern te halen en dit in een beknopt afsprakenkader te zetten.

Onderzoeksvraag

1. Inzicht krijgen in het afwegingsproces dat plaatsvindt bij het aangaan van samenwerkingsverbanden door de gemeente Soest;
2. Inzicht krijgen in hoe gemaakte afspraken in de praktijk functioneren.

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
Gemeente Soest
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Soest
Ingestuurd door
Mevr. MSc M.E. Barel
E-mailadres
m.barel@soest.nl

Documenten

Externe link