31-08-2016

Rekenkamer Leerdam

Parkeerbeleid gemeente Leerdam

Samenvatting

In het uitgevoerde onderzoek is het parkeerbeleid van de gemeente Leerdam gereconstrueerd en is nagegaan wat de gewenste resultaten van het parkeerbeleid zijn en hoe de benoemde maatregelen daaraan hebben bijgedragen.
In dat verband zijn de feiten, meningen en interpretaties verzameld aan de hand van een bureaustudie naar beleidskaders, ambities en doelen van de gemeente over het parkeren in Leerdam en is verslag gedaan van interviews met betrokkenen. Tenslotte zijn de feiten geanalyseerd en de bevindingen daaruit gepresenteerd.

Onderzoeksvraag

Hoe geeft de gemeente het parkeerbeleid vorm en hoe is het gemeentelijke parkeerbeleid in termen van doelmatigheid en doeltreffendheid te verklaren, te analyseren en mogelijkerwijs te verbeteren?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
gemeente Leerdam
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Leerdam
Ingestuurd door
Odette Wevers
E-mailadres
o.wevers@leerdam.nl

Documenten

Externe link

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.